Tillbaka till Folkteatens hemsida

Kommunens fyra månader långa handläggningstid på vår ansökan om stöd för sommaraktiviteter
för barn och ungdomar och sedan negativa besked, har orsakat kostnader för föreningen som gör
att vi av ekonomiska skäl inte vågar gå till premiär med Parkteatern förrän nästa år.